English

UAB „Litarbo“ įkurta 2009 metais.

Šiuo metu pagrindinė mūsų įmonės veikla - prekyba kietmedžio (ąžuolo, uosio, guobos, buko) medienos ruošiniais grindų bei baldų gamybai ir viengubo pjovimo lentomis.

Visa įmonės veikloje naudojama mediena yra importuojama iš Ukrainos respublikos.

Medieną tiekiame Lietuvos, Islandijos, Olandijos skydinių namų, grindų ir baldų gamintojams.

Esame atviri naujovėms, su didele pagarba laukiame Jūsų su pageidavimais, pasiūlymais, poreikiais ir idėjomis.

Gaminame produkciją iš ąžuolo, uosio, guobos ir buko:

  • ruošiniai grindų dangoms,
  • ruošiniai baldų gamybai,
  • viengubo pjovimo lentos.

Ruošinius gaminame pagal užsakovo nurodytus matmenis. Taip pat galime pasiūlyti ir kitų rūšių medienos gaminių iš liepos, juodalksnio, pušies, eglės, beržo.

Projektas „Jaunuolynų ugdymas UAB „Litarbo“ jaunuolynuose“

Projektas paruoštas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“

Projekto pavadinimas – „Jaunuolynų ugdymas UAB „Litarbo“ jaunuolynuose“

Projekto santrauka

Investicija atliekama vienu etapu. Jos tikslas – įmonės miškų kokybinių rodiklių gerinimas laikantis miško kirtimo taisyklių.

Investicijos vykdomos iš įmonės lėšų. Už projekto įgyvendinimą atsakinga UAB „Litarbo“. Projektas įgyvendintas rangos būdu.

Projektas įgyvendintas įmonės miškuose, kurie yra: Kaišiadorių r.; Raseinių r.; Jurbarko r.

Projekto rezultatai: ugdomųjų kirtimų metu suformuota jaunuolynų rūšinė sudėtis, sureguliuota jų struktūra ir tankis, padidintas medynų produktyvumas. Atlikti projekto parengimo darbai, suruošta projektinė dalis, atžymėtos ribos natūroje.

Projektą financuoja: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublika.

Litarbo Stipriausi Lietuvoje 2018
Litarbo sertifikatas
Europos Žemės Ūko Fondas